background

"Блізка ля мяне Ты, Пане..."

Давяраць Богу сваё жыццё...

"Я – дарога, праўда і жыццё..."

Яднацца ў адзіным Пану нашым, Езусе Хрысце.

Праслаўляць Бога ў Яго святыні.

Любіць адзін аднаго любоўю, якою Хрыстос любіць Свой Касцёл.

Праслаўляць Бога ў Яго святыні.

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title
Вторник, 27 Декабрь 2016 16:42

Разважанні над Божым Словам

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

28 снежня — свята святых Немаўлят

Умець цешыцца прысутнасцю Пана
Не ўсе на навіну аб Нараджэнні Збавіцеля пабеглі з радасцю, як пастушкі. Не кожны прыняў яе з верай, як Юзаф. Не ўсе сэрцы напоўніліся любоўю, як сэрца Марыі. Не кожны прагнуў убачыць Дзіця-Караля, як мудрацы з Усходу. У Ірада нараджэнне Езуса выклікала жах, нянавісць і жаданне забіваць. Хцівасць і зайздрасць моцна закрылі яго на любоў і поўню жыцця. Сёння таксама хапае сучасных ірадаў, якія баяцца Хрыста і хочуць адкінуць Яго ад свайго жыцця, моцай сваёй улады нішчаць усё, што звязанае з верай і любоўю. Можна прыводзіць шмат прыкладаў ад законаў, якія дазваляюць аборты, праз акты пераследу, аж да наказаў здымаць крыжы і публічнай прафанацыі Бібліі.

Езу, Тваё нараджэнне абуджае людскія сумленні, дзякуючы чаму з іх выходзяць скрытыя прагненні. Пазбаўляюся ўсяго зла з сэрца, каб цешыцца Тваёй збаўчай прысутнасцю.

Разважанні кс. Марывуша Шмайдзінскага, пераклад з польскай мовы

29 снежня — пяты дзень у актаве Нараджэння Пана

Місія Езуса ўжо вядомая
Езус прыносіць радасць ужо як малое дзіця. Св. Лука падкрэслівае, што гэту радасць адчуваюць тыя, хто паслухмяны Святому Духу. Яны распазнаюць у Дзіцяці Збавіцеля свету. Гэта стала ўдзелам Сімяона, чалавека справядлівага і пабожнага, які ў старасці дачакаўся спаўнення абяцання, якое даў яму Бог. Позірк з верай дазволіў Сімяону апрача святла заўважыць таксама цемру цярпення, якое ў прарочых словах ён прадказаў Марыі. Місія Езуса ўжо вядомая Яго выбраным.

Хрысце, маё сэрца напаўняе радасць ад спаткання з Табою. Няхай яна павялічваецца за кожным разам, калі паслухмяны Святому Духу я разважаю Божае Слова і сустракаю Цябе ў святыні.

Разважанні кс. Марывуша Шмайдзінскага, пераклад з польскай мовы

30 снежня — шосты дзень у актаве Нараджэння Пана

Спачатку былі каляровыя кубікі, лялька, што зачыняла вочы, машынка на батарэйках. Потым дзяўчынка з паралельнага класа з далікатнымі вяскушкамі на носе, потым вывучэнне архітэктуры, вакацыі ў Гішпаніі. Мы сапраўды думалі, што памрэм, калі гэта ўсё прамінала з дзіўнай лёгкасцю. Бо нічога з гэтага не засталося. Прамінула, а мы жывём далей. І надалей жывём, і надалей мы няўпэўненыя ў нашым уменні адрозніваць тое, што прамінае, ад таго, што трывае на вякі.

Разважанні кс. Войцеха Чвіхоцкага OP, „Oremus”, пераклад з польскай мовы

 31 снежня — сёмы дзень у актаве Нараджэння Пана

Набліжаемся да Бога

У апошні дзень каляндарнага года гучыць Евангелле пра тое, што было на пачатку. У гэтым вялікая літургічная і выхаваўчая мудрасць Касцёла. Безумоўна, гэты год заканчваецца. Аднак гэта не можа выклікаць у нас нейкі песімізм альбо страх. Таму Евангелле прыпамінае пра ўваход вечнасці ў наш абмежаваны час. Мы не набліжаемся да канца, але набліжаемся да Хрыста – Бога, ад Якога ўсё бярэ свой пачатак. Прачытаныя сёння словы пра Яго прыйсце да сваёй уласнасці, каб мы сталі Божымі дзецьмі, з’яўляюцца для нас вялікім выклікам. Час, які ўплывае, прыпамінае нам, што мы не можам адкладваць магчымасці, каб Яго прыняць. На гэта проста няма часу!

Езу, дзякую Табе за кожнае Тваё слова, якім Ты карміў мяне ўвесь гэты год. Яно ёсць дарогай, праўдай і жыццём. Няхай гэта слова развіваецца ўва мне, каб я вытрываў у Тваёй любові.

Разважанні кс. Марывуша Шмайдзінскага, пераклад з польскай мовы

1 студзеня — восьмы дзень у актаве Нараджэння Пана. Урачыстасць святой Багародзіцы Марыі

Рызыкаваць для Бога
Духоўнае жыццё – гэта найцудоўнейшая прыгода, якую чалавек можа дасведчыць. Пошук Бога з’яўляецца нашым пакліканнем. Толькі тады, калі сустрэнем Бога як Асобу, мы адчуем сябе сапраўды споўненымі. Пастухі вырушылі ў дарогу ў Бэтлеем. Такім чынам яны былі паслухмяныя натхненням анёла. Дазволілі сабе адарвацца ад сваёй штодзённасці. Рызыкнулі, каб перажыць штосьці зусім іншае, больш глыбокае, штосьці, што надае іх жыццю іншае вымярэнне. У Бэтлееме насамрэч сустрэлі Збавіцеля. Вярталіся дадому, праслаўляючы і хвалячы Бога. Яны былі шчаслівыя. Калі Бог кліча цябе, калі дае табе імпульс, каб пайсці за Ім, не бойся рызыкаваць і дазволь Яму весці цябе.

Пане, узмацні маё сэрца, каб я прыняў Тваю любоў, мой розум, каб я пазнаў праўду пра Цябе, маю волю, каб я не баяўся рызыкі пайсці за Табой.

Разважанні кс. Марывуша Кравца SSP, пераклад з польскай мовы


2 студзеня — успамін св. Базыля Вялікага і Грыгорыя Назіянзскага, біскупаў і доктараў Касцёла

Базыль Вялікі і Грыгорый Назіянскі (IV ст.) адносяцца да кола найбольш вядомых біскупаў Усходу. Дасканала адукаваныя, вядомыя тэолагі, якія змагаліся і абаранялі праўдзівую веру супраць арыянаў, якія не прызнавалі Хрыста Богам. Душпастыры, якія былі ўважлівыя да грамадскіх праблем. Абодва былі захопленыя пустэльным жыццём, шмат пра яго дыскутавалі і пісалі. Яны паказваюць нам, як жыць верай на кожны дзень і наколькі прыгожым можа быць сяброўства, якое з’яўляецца супольным імкненнем да дасканаласці.

Разважанні кс. Яраслава Янушэўскага, Oremus”, пераклад з польскай мовы

3 студзеня — будзень

Запрошаныя, каб сведчыць

Нашае заданне тут на зямлі – гэта як мага больш поўна наследваць Езуса. Мы павінны сведчыць пра Яго сваімі ўчынкамі, кажучы прасцей, сваім праведным жыццём, згодным з Божымі наказамі. Мы таксама запрошаныя казаць пра Езуса. Не адзін раз гэта здавалася вельмі цяжкім. Асабліва ў такіх месцах, якія лічацца свецкімі: праца, школа, месцы адпачынку. Мы нават не ведаем, з чаго можам распачынаць размову пра Яго. Мы баімся незразумення, а нават высмейвання. Не будзем жа ставіць на першае месца страх. Адкрыемся на Святога Духа, а Ён навучыць нас, як сведчыць пра Езуса.

Учыні мяне, Пане, Тваім сведкам. Адкрый маё сэрца на дзеянне Святога Духа і аддалі ад мяне ўсю боязь, звязаную з публічным вызнаваннем Цябе.

Разважанні кс. Марывуша Кравца SSP, пераклад з польскай мовы

 

4 студзеня — будзень

 “Ідзіце і ўбачыце!”

Каб стаць вучнем Езуса, трэба “ўбачыць, дзе Ён жыве”. І тут не ідзе гаворка пра канкрэтнае месца альбо нейкі будынак, але пра тое, кім Ён ёсць. Быць вучнем – гэта жыць у прысутнасці Настаўніка, задаваць Яму пытанні, слухаць Яго адказы, назіраць за Яго любоўю да другога чалавека, а напрыканцы быць пасланым Ім, каб несці Добрую Навіну і працягваць Яго справу. Прабыванне з Езусам распачынаецца з усведамлення таго, што Ён дакладна мяне ведае, што для Яго ўва мне няма нічога скрытага. Ён ведае, які я ёсць і прымае мяне. Гэта толькі Ён мае моц плённа перамяняць маю натуру, каб я станававіўся верным вучнем.

Прагну сустрэчы з Табою, Пане, якая пераменіць маё жыццё і дазволіць мне ісці Тваімі дарогамі, ведаць Цябе і любіць. Ты таксама кажаш мне: “Ідзі і ўбачыш!”.

Разважанні кс. Марывуша Кравца SSP, пераклад з польскай мовы

5 студзеня — будзень

 

Казаць пра Збавіцеля
Сустрэча з Езусам мае ў сабе штосьці незвычайнае. Кожны, хто сапраўды Яго сустрэў, не можа пра гэта з лёгкасцю забыць. Так стала з Філіпам, які ўзрушаны сустрэчай з Настаўнікам з Назарэту, дзеліцца сваімі ўражаннямі з Натанаэлем. Езус таксама ўзрушыў сэрца Натанаэля. Рэакцыя перадаецца. І так адбываецца каля дзвюх тысяч гадоў. Кожнае чарговае пакаленне даведваецца пра Езуса з вуснаў сваіх папярэднікаў. Усе ахрышчаныя пакліканыя казаць пра Збавіцеля. Таксама цябе і мяне Езус запрашае, каб мы падзяліліся сваёй верай з іншымі. Кажы проста і адкрыта. Вучы малітве тых, каго Бог табе даверыў. Будзь добрым, міласэрным і праведным, а Ён будзе табе благаслаўляць.

Пане, дай мне адвагу, каб я мог дзяліцца сваёй верай з іншымі.Учыні мяне Тваёй прыладай у тым, каб расказваць пра Цябе і таксама чыніць дабро на зямлі. Няхай мая вера будзе сапраўднай, каб тыя, хто мяне сустрэне, сустрэлі таксама Цябе.

Разважанні кс. Марывуша Кравца SSP, пераклад з польскай мовы

6 студзеня — урачыстасць Аб'яўлення Пана

Пакорна шукаць

Візіт трох мудрацоў з Усходу (якіх у нашай традыцыі мы называем каралямі) прыпамінае вельмі важную праўду. Каб знайсці Бога, нам патрэбна пакора. Гэтыя трое мужчын былі людзьмі адукаванымі і багатымі. Ім хапала “таго, што зямное”. Нягледзячы на гэта яны шукалі чагосьці большага, шукалі сапраўднага Бога. Яны хацелі знайсці Месію, пра якога чулі, што Ён нарадзіўся. Яны дазволілі зорцы весці сябе. Калі прыбылі на месца, маглі адчуць сябе расчараванымі. Што гэта за Сын Божы, які нарадзіўся ў такіх бедных умовах? Аднак яны не паддаліся таму, што ўбачылі, але засталіся вернымі таму, на што паказвала ім зорка – даверыліся. Не складана шукаць Бога такога, якога мы б чакалі, але важна прыняць Яго такога, якім Ён ёсць.

Пане, дай мне вытрываласць у пошуках Цябе. Дай мне таксама на столькі пакоры, каб я быў здольны прыняць Тваю волю ў сваім жыцці, каб не думаў толькі аб тым, што для мяне найлепшае, але каб я адкрыўся на тое, што Ты хочаш мне ахвяраваць.

Разважанні кс. Марывуша Кравца SSP, пераклад з польскай мовы

 

7 студзеня — будзень

Перамяненне і аздараўленне

Навука Езуса абапіраецца на абвяшчэнні Добрай Навіны аб Божым Валадарстве, а таксама на аздараўленні людзей з хвароб і слабасцяў. Адно дапаўняе другое. Немагчыма пачуць праўду пра Збавіцеля і не быць аздароўленым. Так як немагчыма быць аздароўленым без прыняцца Збавіцеля. Калі мы слухаем Божае Слова і калі мы сапраўды на яго адкрытыя, яно заўсёды будзе нас кранаць. Будзе аздараўляць наш розум, нашае сэрца і нашую волю. Гэта дзякуючы яму я ў стане зразумець, адкуль я паходжу і куды іду. Гэта яно замяняе маё каменнае сэрца на сэрца, здольнае да любові. Таксама робіць мяне здольным, каб я адкрыў сваю жыццёвую дарогу і быў на ёй шчаслівы.

Пане, учыні, каб я паверыў у аздараўляючую моц Слова Твайго абяцання, каб маё сэрца і маё цела сталі сапраўднай святыняй Святога Духа.

Разважанні кс. Марывуша Кравца SSP, пераклад з польскай мовы

 

 

 

 

 

Прочитано 669 раз
Адмін

Рэдакцыя сайта
 

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии