background

"Блізка ля мяне Ты, Пане..."

Давяраць Богу сваё жыццё...

"Я – дарога, праўда і жыццё..."

Яднацца ў адзіным Пану нашым, Езусе Хрысце.

Праслаўляць Бога ў Яго святыні.

Любіць адзін аднаго любоўю, якою Хрыстос любіць Свой Касцёл.

Праслаўляць Бога ў Яго святыні.

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title
Разважанні над Божым Словам

Разважанні над Божым Словам (8)

Панядзелак, 3 красавіка

ІV Нядзеля Вялікага посту, Год А

Адкрыць Езуса

Лёгка сканцэнтравацца выключна на факце аздараўлення сляпога ад нараджэння і прапусціць тое, што вельмі важнае. Аздараўленне – гэта толькі ўступ да таго, што ёсць сутнасцю дзейнасці Езуса. Ён прагне кожнаму з нас адкрыць вочы так, каб мы былі ў стане зразумець, кім Ён ёсць, і адкрыць Яго сапраўдную натуру і пасланніцтва. У сляпога з сённяшняга Евангелля гэта атрымалася. На самым пачатку ён бачыць у Езусе звычайнага чалавека, а пасля вызнае: Гэта прарок. Напрыканцы аддае Яму паклон, вызнаючы веру ў Сына Чалавечага. Менавіта такім чынам паступова Езус прыводзіць гэтага чалавека ад духоўнай слепаты да святла веры. Кожны з нас павінен прайсці падобны працэс духоўнага прасвятлення. Таму будзем жа прасіць Бога, каб адкрыў нашы вочы.

Пане, Ты – святло свету. Адкрый нашы вочы, каб мы маглі ўбачыць Тваё святло, і прывядзі нас да поўнага пазнання Цябе.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Панядзелак, 27 сакавіка

 Паверыць словам Езуса

Прыдворны можа быць для нас прыкладам веры. Калі ён вырушыў на сустрэчу з Езусам з просьбай, каб вылечыць ягонага сына, даў сведчанне сваёй веры, што Езус можа гэта ўчыніць. Адыходзячы дадому без аніякага бачнага знаку, які б пацвярджаў факт аздараўлення, робіцца прыкладам веры ў моц слова Езуса. Да гэтай веры пакліканыя таксама і мы, бо Езус прагне сустрэцца з намі ў сваім слове. Калі прыдворны атрымаў пацвярджэнне  аздараўлення дзіцяці, паверыў ён сам і ўвесь дом ягоны. Аднак гэтым разам паверыў не ў лекара, не слову, а ў Слова, якое сталася целам і пасялілася між намі (Ян 1, 14).

Пане Езу, Ты клічаш нас да веры, якая не патрабуе знакаў. Дапамажы нашаму нявер’ю і навучы цалкам давяраць Твайму слову.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Аўторак, 28 сакавіка

 Ці хочаш быць аздароўленым?

Словы, якія Езус скіраваў да хворага, які доўгі час чакаў аздараўлення, кіруе таксама і да нас. Ці хочам мы быць здаровымі? Ці хочам навярнуцца? Ці хочам быць вольнымі ад нашых цяжараў, слабасцей, ран? Канешне! – напэўна, адкажам без роздумаў. Але ці сапраўды так ёсць? Ці сапраўды мы хочам перажыць такую перамену, якая можа перавярнуць наш свет дагары нагамі? Пасля трыццаці васьмі гадоў барацьбы з хваробай гэты чалавек з Евангелля практычна не ведаў іншага жыцця. Падобна адбываецца з намі. Вельмі часта мы зачыненыя ў нашай сучаснасці настолькі, што не можам уявіць сабе іншага жыцця, жыцця ў поўнай свабодзе, якой адначасова, здаецца, прагнем. Часта мы вельмі падобныя да св. Аўгустына, які вызнае: [...] я прасіў [Цябе] аб чысціні звычаяў: “Дай мне чысціню і ўмеркаванасць, але яшчэ не ў гэтую хвіліну”. Ува мне быў страх, што Ты мог занадта хутка мяне выслухаць і адразу вылечыць з хваробы пажадлівасці, якою я хацеў хутчэй насыціцца, чым пагасіць (Споведзь, VIII 7).

 Езу, цудоўны Лекар, дапамажы нам прыняць рашэнне, каб навярнуцца ўжо сёння, менавіта цяпер.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Серада, 29 сакавіка

 Езус суддзя

Мы рэдка затрымліваемся над вобразам Езуса як суддзі, а Евангелле вучыць нас, што Айцец увесь суд аддаў Сыну. Таму Езус з’яўляецца суддзёю, а Яго суд справядлівы. У Богу ўсё ж няма канфлікту паміж справядлівасцю і міласэрнасцю. Яны непадзельна злучаныя, як аверс і рэверс манеты. Бог судзіць, каб збавіць. Прыкладам можа быць Яго суд над Ненівай, які прывёў да яе вызвалення (пар. Ёны 4, 2), альбо суд Езуса над жанчынай, якую злавілі на чужалостве. Згодна з прадпісаннямі Закона яна заслугоўвала смерці, але адышла со словамі: І Я не асуджаю цябе. Ідзі і адгэтуль больш не грашы (Ян 8, 11). Таму Езус суддзя з’яўляецца нашай надзеяй. Ад Яго шмат разоў пачуем прысуд, які дае жыццё. І Я не асуджаю цябе. Ідзі і адгэтуль больш не грашы.

 Езу, міласэрны і справядлівы Суддзя, просім, учыні, каб удзеленая Табою ласка прынесла ў нашым жыцці плён навяртання.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

 Чацвер, 30 сакавіка

Светач, які гарыць

“Ян быў светачам, які гарэў і свяціў”, – кажа Езус габрэям. Ян паказваў на Таго, Хто павінен быў прыйсці пасля яго, Які сам ёсць Святлом. Прыклад Яна можа паказаць нам, у чым заключаецца святасць: стаць пасудзінаю, у якой Бог распаліць сваё святло, дзе зможа гарэць святлом, якім Ён сам ёсць. Такое святло не можна схаваць (Мц 5, 15). Яно асвячае ўсіх тых, хто з ім сутыкнецца. Такое пакліканне кожнага з нас, пакліканне да святасці. Стаць светачам, полымем якога будзе сам Бог, да святла якога будуць гарнуцца ўсе тыя, якія яго ўбачаць.

 Езу, Святло свету, просім Цябе, учыні, каб з чыстым сэрцам мы маглі ўсклікнуць разам з псалмістам:  «Слова Тваё – светач для маёй нагі і святло на маёй сцежцы». Пс 119 (120).

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Пятніца, 31 сакавіка

 Маналог ілюзіі

Таксама і мы часта далучаемся да голасу жыхароў Ерузалема, якія кажуць: Ведаем Яго, адкуль Ён. Мы ж ведаем Езуса, столькі аб Ім чулі альбо чыталі. Ведаем, які Ён, чаму навучае, да чаго заклікае. Гэта ўсё праўда, але ці сапраўды мы ведаем, які Ён ёсць? Ці асабіста Яго сустрэлі? У хрысціянстве не ідзе гаворка аб ведах, але аб адносінах, аб жывой сувязі з Тым, Які паходзіць ад Айца. Без яе не будзе жыцця ў нашай духоўнасці. Можа мы будзем старанна выконваць якія-небудзь рэлігійныя практыкі, але калі ў іх не будзе адносін да жывой Асобы, то чым яны будуць адрознівацца ад магіі? Літургія і малітва існуюць толькі ў дыялогу. Калі ў іх няма Таго, Хто з’яўляецца крыніцай жыцця, то мы будзем круціцца ў бяссэнсавым маналогу ілюзіі.

 Пане Езу, навучы нас малітве, якая будзе цэлебрацыяй сустрэчы з Табою, а не дзіцячым дыялогам сябелюбства.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Субота, 1 красавіка

 Можа, і ты з Галілеі?

Патрэбна вялікая адвага, каб усумніцца ў меркаванні, якое падтрымлівае большасць. Патрэбна адвага, каб быць сабою, нягледзячы на тое, што з-за гэтага можна сустрэцца з насмешкамі, прыніжэннем і адкідваннем. Знайшоў яе ў сабе Нікадэм, які выступіў у абароне Езуса, хоць іншыя завочна ўжо вынеслі Яму прысуд. Колькі такіх прысудаў выносім мы, асуджаючы ў сваіх думках тых, якім мы ніколі не далі права абараніцца, а можа нават не прадставілі ім дакору? Напачатку распаўсюджвання навукі Езуса Яго вучняў і вызнаўцаў не называлі хрысціянамі (пар. Дзеян 11, 26), а назарэйчыкамі з-за сувязі Езуса з гэтым галілейскім горадам. Можа варта задаць пытанне, ці нашаму сведчанню аб Езусе і выказванню на баку праўды хапае адвагі, каб і мы маглі пачуць пытанне: Можа, і ты з Галілеі? Можа і ты хрысціянін?

 Божа, адары нас адвагай, каб у кожнай сітуацыі мы станавіліся на бок праўды. Няхай той, Хто сам ёсць Праўдаю, вызваліць нас з няволі абману.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

19 сакавіка — урачыстасць св. Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі

VII Звычайная нядзеля

 Стаць Божым сынам

Талмуд кажа, што дар дажджу большы, чым дар Торы, бо яна была дадзена толькі ізраэльцянам, затое дождж сваімі межамі ахоплівае ўсіх людзей. Калі мы ўсвядомім, наколькі важная для габрэяў Тора, першыя пяць кніг Святога Пісання, то зразумеем значэнне гэтых слоў. Яны дасканала перадаюць заклік Езуса з сённяшняга Евангелля да таго, каб любіць усіх людзей. Бог з’яўляецца добрым і сваёй любоўю ахоплівае ўсё стварэнне. Мы пакліканыя да таго, каб наследваць Яго ў гэтай любові. Езус не кажа, што гэта будзе проста, але запэўнівае нас, што такім чынам мы будзем сынамі Айца, Які ў небе. Будзем жа помніць аб гэтым закліку кожны раз, калі вымаўляем словы малітвы Панскай.  

Пане Езу, Ты прагнеш, каб мы наследвалі Цябе ў любові. Дапамажы нам пераадольваць усё тое, што нас на яе закрывае.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Панядзелак, 20 лютага

 Бездарожжа веры

Напэўна мы дэкларуем сябе як веруючыя, аднак нам неабходна прызнацца ў сваім нявер’і. Калі мы не адкрыем у сабе духоўныя сумненні і пытанні, гэта азначае, што ў нас няма духоўнага жыцця. Яны датыкаюць кожнага, хто свядома крочыць за Езусам. Ён прагне нашай веры, якая павінна быць праўдзівай і глыбокай, а не павярхоўнай. Каб пазнаць Езуса і паверыць у тое, кім Ён ёсць, нам неабходна прысутнасць Святога Духа. У адваротным выпадку наша вера будзе толькі інтэлектуальнай гульнёй, якой далёка да сапраўднай веры, што нараджаецца з сустрэчы з Ім. Толькі такая вера можа нас перамяніць. Аднак не трэба чакаць, што такая вера народзіцца з дня на дзень. Апосталам спатрэбіліся гады бесперапыннага прабывання з Настаўнікам, адрачэнне ад Яго і сумненні пад крыжом, каб пазнаць, кім Ён ёсць, і паверыць у Яго. Калі мы думаем, што нам дадзены нейкі кароткі шлях, то яшчэ доўга будзем блукаць на бездарожжах веры.

 Пане Езу, Ты адорыш нас ласкай веры. Сёння з глыбіні сэрца клічам да Цябе: Верым, дапамажы нашаму нявер’ю. 

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Аўторак, 21 лютага

Пагоня за веліччу моцна ўкаранёная ў нашых сэрцах. Пра Бога мы таксама думаем у катэгорыях сілы і ўлады. Тым часам Езус указаў на дзяця і сказаў: “Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у Маё імя, той Мяне прымае”. Езус сам выбраў шлях прыніжэння і пакоры і запрашае на яго таксама сваіх вучняў. Быць найменшым, падобна дзіцяці, гэта даканца даверыцца Богу, а нават сярод перашкодаў. Гэта прытуліцца да Езуса, не шукаць пашаны і, падобна Езусу, быць гатовым у супакоі сэрца і з цярплівасцю прыняць усё, да чаго нас пакліча Айцец.

Разважанні Малгажаты Канарскай

Пераклад з польскай мовы

 

22 лютага — свята катэдры св. Пятра, апостала

Абмен, які аздараўляе

Хоць у сённяшнім Евангеллі Езус пытае сваіх вучняў аб тым, што людзі кажуць пра Яго, аднак варта запытацца, што яны кажуць пра нас. Не для таго, каб кіравацца іх меркаваннямі і паддавацца намечаным імі кірунку, але для таго, каб зразумець, як нас успрымаюць людзі. Мы самі не заўсёды ў стане зразумець свае таленты і абмежаванні. Для гэтага Бог пасяліў нас ў супольнасці, каб паміж намі адбываўся абмен, які аздараўляе. Словы іншых людзей могуць стаць вельмі карыснымі ў будаўніцтве пачуцця ўласнай годнасці альбо ў звароце з грэшнай дарогі, якую мы па нейкім прычынам абралі. Аднак будзем жа помніць аб тым, што словы маюць моц. Таму менавіта так, як мы хочам, каб іншыя звярталіся да нас, можа асабліва тады, калі мы вырашаем складаныя справы, так і мы таксама павінны звяртацца да іх, заўсёды адараць павагай і любоўю.

Пане Езу, навучы нас слухаць іншых і звяртацца да іх з любоўю. Няхай тыя, хто нас акружае, будуць для нас прыладай збаўлення.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Чацвер, 23 лютага

Смак Евангелля

Словы, якія Езус прамаўляе да нас, не адносяцца да простых. Нам можа выдавацца, што яны настолькі радыкальныя, што больш і быць не могуць. Насамрэч так і ёсць. Аднак тут не ідзе гаворка аб тым, каб узбудзіць у нас страх альбо пачуццё віны. Калі мы ўслухаемся ў гэтыя словы ў шчырасці сэрца, то адкрыем, як шмат яшчэ нам трэба аддаць у рукі Езуса. Гэтыя словы з’яўляюцца хутчэй заклікам да таго, каб сур’ёзна ставіцца да рэчаіснасці граху і зразумець, што грэх шкодзіць іншым і нам самім. Адначасова яны заклікаюць нас да навяртання, да таго, каб мы захавалі смак Евангелля, які можа ўратаваць нас ад сапсаваннасці, як соль захоўвае ежу і надае ёй смак. Добрая Навіна, якую прынёс нам Езус, можа ўратаваць нас ад граху, калі мы даверымся яе логіцы. Аднак гэта пэўны працэс, які адбываецца ў акрэслены час. Ніхто не можа яго ненатуральна прыпешыць. Бог сам над ім чувае. З нашага боку патрэбна гатоўнасць, каб даверыцца Езусу і супрацоўнічаць з Ім.

Пане Езу, у Табе наша надзея, Ты сам з’яўляешся нашым збаўленнем. Дапамажы нам больш засяроджвацца над тым, што нас саміх адлучае ад Цябе, а не на слабасцях нашых бліжніх.

Разважанні а.Даніэля Стабрылы OSB, а.Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Пятніца, 24 лютага

Вучні, занепакоеныя радыкалізмам навукі Езуса аб непарыўнасці сужэнства, сам-насам з Езусам упэўніваюцца, ці добра Яго зразумелі. Многія з нас перажываюць хвіліны сумненняў і няпэўнасці, аднак ці хапае ў нас адвагі, каб тады звярнуцца да Езуса і ў Яго шукаць адказы на хвалюючыя пытанні? Яго Слова – гэта праўда, якая нас вызваляе і асвячае. Калі будзем шчыра пытаць, то не застанемся без адказу, а калі сапраўды будзем шукаць Божую дапамогу, атрымаем яе і будзем у стане пайсці дарогай вернай любові аж да канца.

Разважанні Богны Пашкевіч

Пераклад з польскай мовы

 

Субота, 25 лютага

Бог даў людзям уладу над зямлёй, вольную волю, розум і веды пра дабро і зло. Аднак мы не самадастатковыя, бо жывём дзякуючы любові Айца. Кожны дзень мы нанава атрымліваем ад Яго дар існавання. Бог “паклаў сваё вока” ў нашым сэрцы, каб аберагаць нас і паказваць сярод шматлікіх дарог нашага жыцця найбольш адпаведную, якая вядзе да Яго, а гэта значыць, да шчасця. Ён навучае ёй у глыбіні нашых сэрцаў, бо ёсць Тым, хто нас ведае, любіць і прагне нашага дабра.

Разважанні Малгажаты Канарскай

Пераклад з польскай мовы

 

VI Звычайная нядзеля, 12 лютага

Як часта можна пачуць ад мудрых гэтага свету, якія адкідваюць Божыя запаведзі і паўтараюць, што яны не церпяць абмежаванняў, а любяць свабоду. Калі б яны зразумелі таямніцу Божай мудрасці, то зразумелі б, што Дэкалог з’яўляецца дарам любячага Айца, Які хоча для сваіх дзяцей дабра. Але чалавек свабодны і можа выбіраць. Як учыніць так, каб пасля не шкадаваць? Трэба маліцца часцей да Духа Святога, бо Ён “пранікае ўсё, нават Божыя глыбіні”.

Разважанні кс. Томаша Беліньскага

Пераклад з польскай мовы

Панядзелак, 13 лютага

 Выпрабоўваць Езуса

Можа на словы гэтага фрагменту з Евангелля мы абураемся, што фарысеі ўвесь час дыскутавалі з Езусам і выпрабоўвалі Яго. Аднак не будзем забываць, што нягледзячы на тое, што мы вельмі часта думаем пра фарысеяў, яны былі людзьмі вельмі пабожнымі і справядлівымі. Іх дыскусія з Езусам мела рэлігійную аснову. Яны патрабавалі ад Езуса знаку, каб пераканацца, што Ён з’яўляецца тым, каго яны чакалі. Зрэшты, ім было дадзена шмат знакаў, разам з апошнім, смерцю і ўваскрасеннем Езуса. А мы ці здольныя яшчэ чакаць прыйсця Месіі? Ці распазнаём Яго, калі прабывае сярод нас? Калі апошні раз мы ўступалі з Ім у дыялог ці хоць бы ў спрэчку? Мы абураемся на фарысеяў, якія ўвесь час дыскутавалі з Езсам, аднак забываем, што самі мы вельмі часта не знаходзім часу, каб якім-небудзь чынам звярнуцца да Яго.

 Пане Езу, узбудзі ў нас прагненне сустрэчы і размовы з Табою. Няхай усё, што нас сустрэне і да нас дакранецца, стане святлом Тваёй прысутнасці.

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

14 лютага — свята св. Кірыла, мніха, і Мятода, біскупа, апекуноў Еўропы

Бог прамаўляе да кожнага на яго ўласнай мове. Гэта зразумелі святыя Кірыл і Мятод, апосталы славян з IX стагоддзя, якія насуперак пануючай традыцыі цэлебрацыі Літургіі толькі на лацінскай і грэцкай мовах, пераклалі Святое Пісанне і літургічныя кнігі на славянскую мову, стварыўшы для гэтага спецыяльны алфавіт. Папа Адрыян ІІ убачыў плёны іх працы і падтрымаў здзейсненую справу сваім аўтарытэтам. Молімся, каб мы таксама былі гатовыя шанаваць іншых і шукаць новыя творчыя шляхі, каб даваць сведчанне аб Езусе.

Разважанні Міры Майдан

Пераклад з польскай мовы

Авечкі сярод ваўкоў

На першы позірк паслаць вучняў, як ягнят сярод ваўкоў, можа здавацца вельмі наіўным. Якая мэта? Ці гэта не занадта рызыкоўна? Не трэба быць у блізкім сяброўстве з прыродай, каб ведаць, які будзе фінал гэтай сітуацыі. Аднак Езус менавіта так звяртаецца да сваіх вучняў. Хоць адразу мы можам гэтага не заўважыць, але гэта заклік, каб наследваць Езуса. Бо гэта Ён сам Баранак, які бярэ на сябе грахі свету, аддаў сябе ў рукі тых, якія патрабавалі Яго жыцця. Больш таго, Бог не ацаліў Яго нейкім незвычайным чынам, але дазволіў, каб Ён аддаў сваё жыццё ў ахвяры. Не кожны з нас пакліканы да мучаніцтва, хоць і ў наш час хапае мучанікаў, але кожны з нас пакліканы да таго, каб ахвяраваць сваё жыццё Богу, Які будзе ў нас і праз нас ажыцяўляць Божае Валадарства.

 Пане Езу, Баранак Божы, просім, учыні, каб мы прыпадабняліся да Цябе і ўмелі ў поўні аддаваць Табе сваё жыццё.

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Серада, 15 лютага

Адкрый нашыя вочы!

Сляпы з Евангелля ўсведамляў сваё калецтва. Затое мы, хоць вельмі часта даўно згубілі духоўны зрок, усё яшчэ перакананыя, што бачым і нават не звяртаемся да Езуса, каб нас аздаравіў. Можа ў нашым жыцці не хапае людзей, якія прывядуць нас да Езуса, як гэта адбылося ў выпадку са сляпым з Евангелля. Хоць ён сам не прасіў яго аздаравіць, але ад яго імя гэта зрабілі тыя, для каго гэта было важна. Калі мы дазволім Богу адкрыць вочы нашага сэрца, не будзем жа забываць, што кожны патрабуе такога абуджэння, і станем тымі, хто прыводзіць людзей да Езуса.

 Езу, добры Лекар, Ты вяртаеш зрок сляпым. Вывядзі нас з цемры, у якой мы прабываем, і дазволь нам распазнаць Тваё святло.

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Чацвер, 16 лютага

Адкрыць Месію

Занадта часта мы слухаем тое, што кажуць іншыя. Хоць само слуханне іншых людзей не з’яўляецца чымсьці дрэнным, наадварот, ёсць чымсьці вельмі добрым, аднак мы, на жаль, не часта прымаем удзел у такім здаровым слуханні. Хутчэй мы слухаем натоўп, каб стаць да яго падобнымі. Гэта ж трэба быць сучасным, нельга застацца ззаду. Аднак Езус хоча, каб у нас было ўласнае меркаванне, асабліва калі гаворка ідзе пра нашыя адносіны да Яго. Кім мы лічым Езуса? Можа мы яшчэ не адкрылі ў Ім Месію. Можа Ён з’яўляецца для нас звычайным чалавекам , вялікім настаўнікам альбо таленавітым лекарам. Які адказ на гэтае пытанне даём мы самі? Вера – гэта ласка, калі мы яшчэ не атрымалі яе і не даканца адкрылі праўду пра Езуса, то будзем у гэтым шчырыя, скажам Яму, кім мы Яго лічым. Езус і так гэта ведае. Справа тут хутчэй у нас саміх, каб мы ўбачылі, кім Езус з’яўляецца для нас. Калі мы шчыра адкажам на пастаўленнае Ім пытанне, то будзем мець шанс, каб пазнаць Яго лепей. Ён дае знайсці сябе тым, хто Яго шукае.

 Езу Хрысце, Божы Сын, дапамажы нам з кожным днём усё глыбей Цябе пазнаваць, каб мы маглі набліжацца да Цябе ў праўдзе.

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Пятніца, 17 лютага

Адрачыся ад сябе

Адмовіцца ад сябе і адрачыся таго, што здаецца нам важным, ніколі не з’яўляецца простым. Аднак Езус не заклікае нас да адрачэння, якое звязанае са згубай нашай тоеснасці. Навошта гэта робіць? Езус заклікае нас да выйсця з эгаізму, у якім мы зачыненыя, да рэалізацыі паклікання, якое заклаў у кожным з нас. Ён аддаў сваё жыццё за нас усіх, за кожнага з нас асобна, такім чынам Ён аказаў нам сваю бязмежную любоў. Гэта яна заклікае нас наследваць Яго ўсюды там, дзе мы ёсць. Калі мы аб’яднаем у нас саміх уласную любоў з любоўю да бліжніх, будзем на добрай дорозе наследвання Езуса. Адрачыся ад сябе – гэта не азначае запярэчыць сваёй тоеснасці, якая ёсць Божым дарам. Адрачыся ад сябе – азначае адкрыцца на іншых так, як Езус адкрыўся на кожнага з нас, “адрокся” ад сваёй боскасці і стаў чалавекам.

 Дух Святы, дапамажы нам адрачыся ад сябе і ўзяць крыж, да якога запрашае нас Езус. Няхай ён стане крыніцай нашай моцы і зробіць нас здольнымі любіць бліжніх.

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

 

Субота, 18 лютага

На гары Табор Езус на кароткі час паказаў выбраным вучням Сваю хвалу Божага Сына. Можна сказаць, што гэта не столькі Езус перамяніўся, колькі перамяніў погляд сваіх вучняў. Прысутнасць Майсея і Іллі ўказвае на тое, што ўся рэчаіснасць першага Запавету, Закон і прарокі знаходзяць сваё выкананне ў Езусе Хрысце. Мэтай гэтай падзеі было больш сціслае з’яднанне вучняў з Езусам, каб яны слухалі Яго голас. Мы не былі з вучнямі на гары Перамянення, але гэта сцэна была апісана ў Евангеллі для нас. Заклік Айца: “Яго слухайце!”, скіраваны таксама да нас і да ўсіх вучняў Езуса ў кожнай эпосе.

Разважанні кс. Мацея Захары MIC

Пераклад з польскай мовы

 

 

 

 

 

V Звычайная нядзеля, 5 лютага

Стаць святлом

Словы Езуса, што мы з’яўляемся святлом свету, варта разумець у кантэксце іншага Яго выказвання: Я — святло свету. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця (Ян 8, 12). Па-першае, мы з’яўляемся святлом на столькі, наколькі ідзём за Езусам, г. зн. з’яўляемся Яго паслядоўнікамі, вучнямі. Па-другое, чым больш мы рэалізуем пакліканне да быцця вучнямі, тым больш прыпадабняемся да Настаўніка і так, як Ён, можам стаць святлом, якое свеціць Яго бляскам. Езус хоча, каб мы аб’явілі Яго ўсяму свету, але не будзем забываць, што гэтае заданне вельмі складанае і вымагае поўнага навяртання. У іншым выпадку Яго святло не зможа выявіць нашыя добрыя ўчынкі, а толькі нашу слабасць і нявернасць.

 Пане Езу, сапраўднае Святло, пакажы нам шлях, якім мы павінны ісці, і дапамагай нам на гэтым шляху сведчыць пра Цябе.

 

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Панядзелак, 6 лютага

Разпазнаць Езуса

 У паставе жыхароў ваколіцы возера Генэзарэт, да якіх прыбыў Езус, здзіўляе некалькі момантаў. Ужо толькі тое, што яны распазналі Езуса. І тут не ідзе гаворка пра толькі само пазнанне Яго, але пра распазнанне таго, што Ён з’яўляецца тым, да каго варта прыйсці. Аднак жа ў першую чаргу замест таго, каб прыйсці да Яго, разбегліся па ўсёй ваколіцы, каб прывесці да Яго хворых, якія патрабуюць аздараўлення. У іх атрымалася перамагчы ўласны эгаізм і жаданне заспакоіць цікаўнасць сустрэчы з гэтым надзвычайным Настаўнікам. І хоць гэты кароткі фрагмент Евангелля галоўным чынам скіроўвае ўвагу на аздараўленні, аднак не можа схаваць сапраўдную руплівасць, з якой мясцовае насельніцтва збіралася вакол Езуса. Ён стаў цэнтральным пунктам для жыхароў, якія сапраўды распазналі, што Настаўніка варта слухаць і ісці за Ім.

Пане Езу, Добры Настаўнік, учыні, каб мы ўмелі перамагаць уласны эгаізм і Цябе ставілі ў цэнтры нашага жыцця.

 

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE
Пераклад з польскай мовы

 

Аўторак, 7 лютага

OREMUS

Незвычайным з’яўляецца багацце, прыгажосць і пладавітасць створанага Богам свету. Дух займае ад яго размаху, няспыннага развіцця, імкнення да жыцця, размажэння. Чалавек як карона стварэння асаблівым чынам пакліканы да жыцця, да развіцця і да паўнаты. Сын Божы прыходзіць, каб дапамагчы нам нанава адшукаць пакліканне да плённага жыцця. У рэлігіі ўсё павінна гэтаму служыць. Культ і запаведзі не з’яўляюцца коканам, яны павінны служыць жыццю і развіццю, а не зачыняць нас у мёртвых традыцыях і з’едлівых звычаях.

Разважанні а. Войцеха Енджэеўскага OP

Пераклад з польскай мовы

 

Серада, 8 лютага

OREMUS

Часта мы апраўдваем свае грахі складанай сітуацыяй ці ўплывам акружэння. Сённяшняе Евангелле ставіць нас у праўдзе, прыпамінаючы словы Езуса, што “ўсё, што звонку ўваходзіць у чалавека, не можа зрабіць яго нячыстым”, калі не знойдзе водгук у яго нутры. Няпроста прызнаць, што зло, якое я чыню, з’яўляецца маёй уласнай віною. Аднак гэта адзіны спосаб, каб сапраўды дасведчыць айцоўскую дабрыню Бога і сустрэцца з Яго міласэрнай любоўю, якая робіць шчаслівым нашмат больш, чым добрае меркаванне аб сабе.

Разважанні Міры Майдан, „Oremus

Пераклад з польскай мовы

 

Чацвер, 9 лютага

Вера сірафініцыянкі

Наколькі вялікая была вера сірафініцыянкі! Яна не была ізраэльцянкай, але здолела распазнаць у Езусе тое, што праз доўгі час заставалася нераспазнаным яго суайчыннікамі. Больш таго, у яе гэта атрымалася, нягледзячы на тое, што Езус хацеў, каб ніхто не ведаў пра Яго побыт у Тыры. Яна ж аднак даведалася пра гэта, прыйшла да Яго і з верай папрасіла аб дапамозе для сваёй дачкі. Жанчыну не толькі не ўразіла першая рэакцыя Езуса, але ў сваім адказе яна дала сведчынне сваёй глыбокай веры. Яна не дамагалася ад Езуса чагосьці, што ёй належыць, але цалкам разлічвала на міласэрнасць. Пасля Яго слоў аб тым, што дачка была аздароўлена, не змушала Яго ісці, але з верай у выкананне пачутага адыйшла дадому. Гэта жанчына сапраўды распазнала, кім з’яўляецца Езус, і глыбока ў Яго паверыла.

Міласэрны Езу, няхай вера сірафініцыянкі стане ўзмацненнем нашай веры ў Цябе. Учыні, каб мы, падобна гэтай жанчыне, верылі Твайму Слову і не патрабавалі знакаў.

 

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Пятніца, 10 лютага

Эффата, адкрыйся!

Як часта мы самі з’яўляемся глухімі і нямымі. Не можам пачуць тое, што кажа да нас Бог, і самі маўчым перад Ім. Аднак гэта не глыбокае маўчанне сустрэчы. Хутчэй гэта маўчанне нявер’я і роспачы. Нашае сэрца зачыняецца, а мы замыкаемся ў сабе. Кожны з нас мае патрэбу пачуць “эффата, адкрыйся”, якое вызваляе. Калі гэта не адбудзецца, то мур, які мы будуем, будзе з кожным разам усё вышэйшы і мацнейшы. Не проста выйсці з такога ўкрыцця. Гэта вымагае вялікага даверу і адвагі, таму тым, які прамаўляе гэтыя словы, з’яўляецца сам Езус. Яму мы можам даверыцца ў поўні. Ён нас не пакрыўдзіць і ніколі нас не падмане.

Езу, сапраўдны Лекар, прыходзім да Цябе ў нашай слабасці і просім, каб Ты прамовіў над намі словы збаўлення. Няхай нашае жыццё ў поўні будзе адкрыта на Цябе.

 

Разважанні а. Даніэля Стабрыла OSB, а. Міхала Легана OSPPE

Пераклад з польскай мовы

Субота, 11 лютага

OREMUS

Пан Бог увесь час звяртаецца да нас з пытаннем: Дзе ты? А мы ў адпаведны нашай натуры спосаб укрываемся перад Ім і не давяраем Яго міласэрнай любові. У той час Бог не адмаўляецца ад нас: Езус клапоціцца пра нас, галодных і аслаблых у дарозе. Ён корміць нас дасыта, не абы-якім пажыткам, але самім Сабою. Таксама ў гэтай Эўхарыстыі дае нам спажываць жыццядайны пакарм – Сваё Цела і Кроў.

 

Пераклад Малгажаты Канарскай, Oremus.

Пераклад з польскай мовы

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник, 27 Декабрь 2016 16:42

Разважанні над Божым Словам

Автор

28 снежня — свята святых Немаўлят

Понедельник, 19 Декабрь 2016 07:42

Разважанні над Божым Словам IV тыдня Адвэнту

Автор

Прапануем вашай увазе разважанні над урыўкамі з Евангелля, якія будзем чуць у Літургіі Слова IV тыдня Адвэнту.